Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:265 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 27.11.2015
Besvart: 07.12.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil forsvarsministeren godkjenne at Forsvaret avgjør at baser og fasiliteter som er i bruk kan omdisponeres og brukes til andre formål, uten at Stortinget har gjort vedtak om endringer i Forsvarets struktur?

Begrunnelse

Den store asyltilstrømmingen gjør det nødvendig å finne nye aktuelle lokasjoner for mottak av flyktninger og asylsøkere. I denne situasjonen har det oppstått en del usikkerhet om hvorvidt Forsvaret vurderer å stille forsvarsanlegg, herunder Alliert treningssenter Åsegarden, til disposisjon.
Alliert treningssenter i Åsegarden skal etter planen brukes til alliert trening med hovedsakelig UK Royal Marines i vinter, noe som er helt i tråd med gjeldende langtidsplan (LTP). Den gjeldende LTP står fast fram til en ny plan er vedtatt av Stortinget.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Som det påpekes i brevet gjør den store asyltilstrømningen det nødvendig med nye og ekstraordinære tiltak blant annet når det gjelder midlertidig innkvartering. Forsvaret og Forsvarsbygg har i den forbindelse vurdert flere leire som er i Forsvarets eller Forsvarsbyggs besittelse. Leire som Forsvaret benytter vil ikke bli stilt til disposisjon for dette formål. Dette gjelder også Åsegarden leir. En del leire eller bygningsmasse som ikke er i bruk er tilbudt Justis- og beredskapsdepartementet. Vestleiren ved Kirkenes, som disponeres av Forsvarsbygg, er allerede tatt i bruk som ankomstsenter for flyktninger som ankommer Norge over Storskog.