Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:269 (2015-2016)
Innlevert: 27.11.2015
Sendt: 30.11.2015
Besvart: 07.12.2015 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvilke konkrete initiativ har den norske regjering tatt i løpet av de 2 siste år overfor EU, Dublinsamarbeidet, Schengen-samarbeidet, FN eller andre relevante internasjonale organisasjoner og samarbeid for å avhjelpe og håndtere den pågående flyktningkrisen?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Verdenssamfunnet står overfor en rekke uløste konflikter og humanitære kriser som preger den internasjonale dagsordenen: i Syria og Irak, på Afrikas horn og i Mali. I år har konsekvensene av disse konfliktene i større grad enn tidligere nådd Europa.
Jeg viser til statsminister Erna Solbergs redegjørelse for Stortinget 13. oktober i år (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/151013/4/#a1). I redegjørelsen gikk statsministeren grundig gjennom de spørsmål representanten reiser om initiativene regjeringen har tatt internasjonalt.