Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:277 (2015-2016)
Innlevert: 30.11.2015
Sendt: 30.11.2015
Besvart: 02.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kvifor er tilleggslokalet til PST, som det vart løyva 63,4 mill. kroner til i revidert nasjonalbudsjett, forseinka?

Begrunnelse

Jfr. at det i Prop. 22 S (2015-2016) er påpeka at arbeidet er forseinka og at løyvinga er føreslått redusert med 62 mill kroner.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Årsaken til forsinkelsen er at det har tatt tid å få plass prosjektleder og å gjennomføre sikkerhetsavtaler, sikkerhetsklareringer og autorisasjonssamtaler. Dette har tatt tid, men arbeidet med prosjekteringen av tilleggslokalene er i god fremdrift.