Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:296 (2015-2016)
Innlevert: 03.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 11.12.2015 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Regjeringen la i statsbudsjettet frem en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetning på om lag 4 mrd. kroner, rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst.
Kan statsråden gi Stortinget en oppdatert oversikt over størrelsen på tiltakspakken etter tilleggsnummeret, budsjettforliket og asylforliket på Stortinget – der summene fra opprinnelig tiltakspakke, summen på endringer og evt. omprioriteringer tydelig fremkommer på tiltaksnivå?

Begrunnelse

Regjeringen begrunnet sin egen oppstilling av den ekstra tiltakspakken med at tiltakene er midlertidige, og innrettet slik at de lett skal kunne reverseres. Tiltakspakken var ikke en oppstilling av samtlige investeringer på statsbudsjettet, men midlertidige tiltak innenfor spesielt vedlikehold som ble foreslått i den ekstraordinære situasjonen med økende ledighet. Stortinget ønsker å få en oppdatert oversikt over tiltakspakken, der, på samme måte som i oversikten i statsbudsjettet, summer og tiltak tydelig fremkommer.