Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:297 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor mange elever valgte påbygg studiespesialiserende som Vg3 og hvor mange valgte påbygg etter avlagt fagbrev ("Vg5") i 2014 og 2015, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette framover for å få flere til å sluttføre sin yrkesfagutdanning med fagbrev før de eventuelt velger påbygg studiespesialiserende?

Begrunnelse

Om lag halvparten av elevene velger yrkesfag etter ungdomsskolen. Om lag halvparten av disse igjen valgte tidligere påbygg studiespesialiserende som tredje år i utdanningen i stedet for å gå ut i lære. Evalueringen av Kunnskapsløftet viste at elever valgte å "hoppe av" yrkesfagsløpet pga. manglende læreplasser, men også fordi de var redde for å ikke kunne velge å gå videre til universitets- eller høgskoleutdanning seinere.
Av elevene som valgte påbygg studiespesialiserende som sitt tredje år strøk omlag halvparten. Dermed sto halvparten av elevene som valgte yrkesfag tilbake uten noe kompetansebevis fra videregående opplæring da de verken gjennomførte læretid og tok fagbrev eller besto påbygg studiespesialiserende.
Stortinget gjorde derfor i juni 2013 vedtak om å gi rett til elever med fullført fagbrev å velge påbygg studiespesialiserende etter avlagt fagbrev, altså som et år 5. Ordningen ble innført fra 2014. Fylkeskommunene ble oppfordret til å stramme inn sine tilbud om Vg3 påbygging. Det kan være vanskelig å se resultater av dette allerede nå, men det vil være interessant å se om Stortingets vedtak viser noen tendens.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: