Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:300 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Viser til kutt i forskjellig materiell for folk med stomi i statsbudsjettet. Jeg ber om en tabell som viser hvor mange som taper 0 til 1 000 kroner, 1000 til 2 000 osv. som følge at dette kuttet. Ber om oppdeling i tusen helt opp til de som taper mest, forutsatt at de opprettholder dagens forbruk.
Kan statsråden gi en slik oversikt, både for posedeodorant, og for de andre produktene som ikke lenger vil bli dekket?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: HELFO har tatt ut tall fra 2014 på antall brukere per tusenkroners-intervall for hver av de tre produktkategoriene som foreslås fjernet – posedeodoranter, poseovertrekk og barrierekluter – og for alle tre produktene samlet. Beløpene inkluderer trygdens andel og pasientenes egenandelsbetaling. Totalt var det på stomiområdet 5 353 brukere av disse produktene i 2014. Oversiktene viser at for nærmere 60 pst. av disse, var de totale utgiftene til produktene på under 1 000 kroner per bruker per år. Blant pasienter med inkontinens var det totalt 28 164 brukere som hentet ut barrierekluter, hvorav 67 pst. hadde utgifter under 1 000 kroner.
Et fåtall brukere har svært høye utgifter. Eksempelvis tilsvarer 140 000 kroner for barrierekluter mer enn 50 kluter per dag.
Fjerning av barrierekluter medfører ikke nødvendigvis at personer med inkontinens og stomi blir påført ekstra utgifter. Brukere med behov for barriereprodukter for å behandle irritasjonsdermatitt har fortsatt et stort utvalg av produkter både i produkt- og prislisten for stomi og for inkontinens som ikke blir fjernet:
Det finnes i dag henholdsvis 21 og 15 ulike produkter av barrierekrem og hudfilm på produkt- og prislistene for stomi og inkontinens som fortsatt vil dekkes. Brukere som primært har benyttet barrierekluter som et vaskeprodukt, har ikke krav på å få dette dekket av folketrygden.

Vedlegg til svar: