Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:313 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 11.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Hvilke skoler har så langt fått godkjenning etter friskoleloven, og når regner departementet med at få godkjenning?

Begrunnelse

Det er en lang rekke skoler som har søkt om å starte privat skole etter endringene i privatskoleloven ble foretatt. Antagelig er det en økning, noe som også vil påvirke saksbehandlingstiden.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det ble satt en ekstraordinær søknadsfrist 15. august 2015 for søknader om godkjenning av nye skoler etter de to nye grunnlagene i friskoleloven. Totalt ble det fremmet tolv søknader, ti om profilskoler og to om yrkesfagskoler. Ingen av søknadene er ferdighandlet. Utdanningsdirektoratet tar sikte på å ferdigbehandle søknadene innen 1. april 2016.