Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:315 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Er kriteriene for godkjenning av profilskoler, etter statsrådens oppfatning, klare nok til at Utdanningsdirektoratet kan fatte vedtak om godkjenning eller avslag ved søknad om opprettelse av profilskoler?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: For at friskoleloven skal åpne for større mangfold er det med lovendringen som trådte i kraft 1. august i år lagt til rette for at skoler med en særskilt profil på opplæringstilbudet, skal kunne få godkjenning som profilskole. Hovedkriteriet for godkjenning er at skolen må representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente skoler på andre grunnlag i friskoleloven. Profilskoler kan deles inn i to hovedkategorier; skoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne og skoler med en annen pedagogikk enn den som brukes i offentlige skoler eller friskoler godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. I tillegg skal alle friskoler, også profilskoler, gi opplæring som er jevngod med opplæringen i offentlige skoler.
Jeg mener at kriteriene for godkjenning er tydelig beskrevet i forarbeidene til loven. Utdanningsdirektoratet har solid erfaring med å vurdere søknader om godkjenning av friskoler, og jeg har tillit til at Utdanningsdirektoratet også vil vurdere søknader om profilskoler på en god måte innenfor kriteriene gitt i lovens forarbeider. For ordens skyld minner jeg om at klager på saker som gjelder godkjenning av friskoler – også profilskoler – behandles i Kunnskapsdepartementet.