Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:325 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Regjeringen har sammen med Venstre og KrF foretatt et stort løft innen rus og psykiatri, men stikk i strid med dette ser vi nå forslag om store kutt ved OUS nettopp på disse områdene.
Hvordan henger dette sammen med de nasjonale føringene og satsningene?

Begrunnelse

Viser til en rekke oppslag, blant annet i Dagsavisen 9. desember 2015, hvor ledelsen ved Oslo Universitetssykehus foreslår store kutt innen rus og psykiatri for Oslos borgere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Skei Grande har også jeg registrert de refererte oppslagene. Når det gjelder "den gylne regel" vil den bli videreført i 2016. Jeg har vært i kontakt med Helse Sør-Øst i sakens anledning, der det opplyses at de nå holder på å gjennomgå budsjettene for sine helseforetak for 2016 i forhold til kravene som vil gjelde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst samlet sett klarer å levere i tråd med kravet i 2016.