Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:339 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 11.12.2015
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 18.12.2015 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for hva som nå vil skje med de 226 asylsøkerne, og vil de som kommer fra land hvor det er sannsynlig at de har beskyttelsesgrunnlag nå få realitetsbehandlet sine søknader?

Begrunnelse

UDI opplyste til NRK Finnmark 12. desember at Norge har gitt opp forsøket på å hurtigreturnere 226 asylsøkere tilbake til Russland, og at disse nå vil bli transportert til andre mottak. Dette dreier seg om asylsøkere som har blitt nektet realitetsbehandling av deres asylsøknad, men som det nå viser seg at Russland ikke vil ta imot.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Representanten Håheim viser i sitt spørsmål trolig til et nyhetsoppslag publisert på NRK Finnmarks nettsider 10. desember 2015, om at 226 beboere ved Ankomstsenter Finnmark skal flyttes til andre mottak i Nord-Norge fordi Russland har nektet å ta dem tilbake. Nyhetsoppslaget gir ikke en riktig fremstilling av sakens faktiske forhold. Av de 226 som nå skal innlosjeres i andre mottak, er det kun en liten andel som er forsøkt uttransportert til Russland. Flyttingen er først og fremst begrunnet i at ankomstsenteret ikke er tilrettelagt for at asylsøkere skal oppholde seg der over lengre tid.
De av de 226 som ikke allerede har fått vedtak fra UDI, eller som ikke er forsøkt uttransportert av politiet, vil bli håndtert i tråd med gjeldende instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet av 25. november d.å. (GI-13/2015). Det innebærer at asylsøknader fra personer som ankommer Norge etter å ha hatt opphold i Russland i utgangspunktet skal nektes tatt til realitetsbehandling, og at vedtak som går ut på å nekte realitetsbehandling skal iverksettes umiddelbart. Dersom retur til opprinnelseslandet kan gjennomføres raskere enn en behandling av saken etter utlendingsloven § 32, kan søknaden tas til realitetsbehandling i Norge.