Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:342 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 15.12.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Det er skapt usikkerhet om hva som vil skje med Jordskifteretten i Kongsvinger. Det er gitt signaler om at det skal flyttes til Hamar. Det vil i så fall være svært uheldig fordi det er viktig med en lokal tilstedeværelse.
Hva vil statsråden gjøre for at Jordskifteretten fortsatt skal være på Kongsvinger?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Spørsmålet er sendt videre til landbruks- og matministeren som ansvarlig for jordskifteloven.
Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning av ankesaker til lagmannsrettene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015. Forskriften fastsetter løsningen som vil gjelde når ny jordskiftelov trer i kraft 1. januar 2016. I forskriften er det bestemt at Glåmdal jordskifterett lokaliseres til Kongsvinger. Dette er i samsvar med løsningen slik den er etter 1979-loven. Det foreligger med andre ord ikke forslag om å flytte jordskifterettens virksomhet fra Kongsvinger til Hamar.