Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:351 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan statsråden bekrefte at Edvard Grieg skal stanse begge turbinene når kraft er gjort tilgjengelig, senest 2022, og hvordan tidligere utfordringer mht. prosessvarme løses av operatøren og følges opp av myndighetene?

Begrunnelse

Viser til vilkår som sier at:

"Rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet skal senest i 2022 etablere en områdeløsning for kraft fra land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh.»

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Ved godkjenningen av plan for utbygging og drift for Edvard Grieg-feltet, ble det stilt vilkår knyttet til en samordnet kraft fra land-løsning til den sørlige delen av Utsira-høyden, herunder at "… Edvard Grieg-feltet [skal] tilknyttes en slik løsning og legge til rette for og dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet."
Edvard Grieg-feltet startet produksjonen i november 2015, og operatøren for feltet vurderer alternative løsninger for å dekke varmebehovet på innretningen etter at løsningen med kraft fra land er på plass. Stortinget vil bli orientert på egnet måte om departementets videre behandling av den langsiktige løsningen for Grieg-innretningens varmebehov, jf. Prop 114 S (2014-2015) og Prop 1 S (2015-2016) for Olje- og energidepartementet.