Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:354 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan er innkvartering for asylsøkere dimensjonert på henholdsvis akutt innkvartering, transittmottak og ordinære mottak, og hvordan skal dette dimensjoneres i 2016?

Begrunnelse

Det kommer stadig inn bekymringsmeldinger fra ulike hold knyttet til styring, dimensjonering og kostnadskontroll med asylmottakene. UDI hadde 11. desember innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med tilsammen 30 000 plasser. Jeg ber om justisministerens vurdering av hvordan man har kommet fram til dette tallet. Jeg ber om at justisministeren i sitt svar også legger fram en oversikt over utviklingen i hhv ordinære mottaksplasser, transittmottak og akutt innkvartering fordelt på årets 12 måneder i 2015.