Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:361 (2015-2016)
Innlevert: 15.12.2015
Sendt: 17.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): The Barents Observer melder at barnefamilier som har søkt asyl og fått avslag i Norge, sendes tilbake over grense til Russland på sykkel i mange minusgrader. Det er 4 mil fra russiske checkpoint Borisoglebsk nærmeste by som er Nikel. Uten penger vil familiene ikke kunne betale skyss.
Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at ingen barn, som sendes til fots og på sykkel over grensen når det er kuldegrader, ikke pådrar seg skader eller fryser ihjel på vegen?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er i utgangspunktet russiske myndigheter som har ansvar for transport av personer fra den russiske grensekontrollstasjonen og videre inn over russisk territorium. Likevel valgte norske myndigheter å ta opp dette spørsmålet med russiske myndigheter da det omfattende arbeidet med å returnere tredjelandsborgere som ikke er innvilget opphold i Norge tilbake til russisk territorium ble igangsatt.
Spørsmålet om å finne en tryggere og mer egnet transportløsning enn bruk av sykkel er reist av politimesteren i Finnmark overfor den russiske grensevakten. Det ble blant annet overlevert et brev om saken den 11.desember 2015 til ansvarlig myndighet på russisk side.
Norsk myndighet har ennå ikke mottatt svar på brevet, men i følge opplysninger fra Finnmark politidistrikt har vi grunn til å tro at de aktuelle personene ikke sykler eller må ta seg til fots videre fra den russiske grensestasjonen mot nærmeste by.