Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:364 (2015-2016)
Innlevert: 16.12.2015
Sendt: 16.12.2015
Besvart: 04.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva har regjeringen foretatt seg i form for nye forslag, instrukser til helseforetakene eller annet som har bidratt til en mer likeverdig praksis knyttet til betaling ved overnatting på pasienthotell?

Begrunnelse

I desember 2014, ble det kjent at det var svært ulik praksis sykehus i mellom om hva pasientene måtte betale for overnatting på pasienthotell i tilknytning til behandling. Til NRK 19. januar 2015, sier statssekretær Anne Grete Erlandsen:

«Vi jobber med ulike alternativer for å se om vi kommer til en bedre løsning enn slik situasjonen er i dag. Vi ønsker ikke at pasienter ikke får behandling. Vi vil heller ikke at de blir lagt inn i stedet for å være på hotell for vi tror det er sunt å klare seg selv. Det gjør at du ikke føler deg så syk».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus HF hadde tidligere en særskilt ordning når det gjaldt betaling for opphold i pasienthotellet. Denne praksisen ble endret fra 1. januar 2015. Dette er bakgrunnen for den saken stortingsrepresentant Michaelsen nå tar opp i sitt spørsmål.
Retten til dekning av nødvendige utgifter til og fra undersøkelse og/eller behandling følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Retten er nærmere regulert i syketransportforskriften. En pasient som har rett til å få dekket utgifter ved reise har også rett til overnattingsgodtgjørelse dersom overnatting er nødvendig under reisen eller ved seriebehandling. Fra 1. januar 2016 er denne godtgjørelsen kr 535 per døgn. I tillegg har pasienten krav på en kostgodtgjøring dersom fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer. Fra 1. januar 2016 er kostgodtgjøringen på kr 210 per døgn.
Dersom en pasient velger å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling, dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut dersom dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for det regionale helseforetaket. Dette vil særlig være aktuelt når pasienten skal til behandling flere ganger i samme periode. I slike situasjoner har pasientene rett til å få dekket sine utgifter til alle tur-retur-reisene, men for mange pasienter kan det være en ekstra påkjenning med så hyppige reiser. Av denne grunn har disse pasientene anledning til å velge mellom å bli ved behandlingsstedet, eller å reise frem og tilbake.
I forbindelse med den saken stortingsrepresentant Michaelsen viser til, ba Helse- og omsorgsdepartementet alle de fire regionale helseforetakene redegjøre for hvordan regelverket i syketransportforskriften blir praktisert når det gjelder overnatting- og kostgodtgjørelse. Tilbakemeldingen viser at praksis er i samsvar med regelverket.