Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:365 (2015-2016)
Innlevert: 16.12.2015
Sendt: 16.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange pasienter er så langt behandlet under ordningen «Fritt Behandlingsvalg» og hvilke private virksomheter har så langt søkt om godkjenning og hvilke private virksomheter er så langt godkjent som leverandør under samme ordning?

Begrunnelse

Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å oppgi enkeltvirksomheter, ber jeg om de totale tallene for hver av gruppene i spørsmålsstillingen.
Forskriften om Fritt behandlingsvalg trådte i kraft 1.11.15, og det er relevant for Stortinget å følge utviklingen og omfanget av ordningen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: