Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:378 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 04.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kva er høvesvis i) sysselsettingsgrad og ii) andel heiltidstilsette for personar busett i Noreg i aldersgruppa 25-62 år for heile befolkninga, befolkninga ekskl. innvandrarar, innvandrarar og innvandrarar fordelt på landgrupper (Norden, Vest-Europa utanom Norden, EU-land i Aust-Europa, Aust-Europa elles, Nord-Amerika/Oseania, Asia, Afrika og Sør-/Mellom-Amerika) for kvart av åra 2004-2014?