Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:380 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere om kva typar operasjonar som blei gjort på Nordfjord sjukehus i 2014 dei 66 dagane det var dagkirurgi der, fordelt på dagar og legar, og kan statsråden informere om kor stor prosentdel av pasientar i opptaksområde innlagt med medisinsk DRG, som blei behandla ved Nordfjordeid i 2009, til samanlikning med 2014 (49 %)?

Begrunnelse

Viser til statsrådens svar på tidlegare spørsmål.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg opplyste i mitt svar på spørsmål nr. 304 til skriftlig besvarelse at det i 2015 til og med november hadde vært 66 dager med dagkirurgi ved Nordfjord sykehus. Vedlagte oversikt viser dagkirurgisk virksomhet i 2015, men unntak av de siste dagene i desember. Oversikten viser 558 utførte prosedyrer, sortert på ni ulike fagområder. Dette er øyeoperasjoner, generell kirurgi, ortopedi (inkludert håndkirurgi) og et fåtall prosedyrer knyttet til medisin (kardiologi) og psykiatri (ECT). Dato og tidspunkt, samt fagområde, diagnose og prosedyrekode framgår av oversikten. Prosedyrene er ikke fordelt på leger.
Jeg opplyste videre i mitt svar på spørsmål nr. 304 til skriftlig besvarelse at tall fra Norsk pasientregister for 2014 viser at 49 pst. av alle øyeblikkelig hjelp-pasienter med medisinsk DRG fra sykehusets opptaksområde be innlagt i Nordfjord sykehus. Fra 2009 og fram til i dag har det foregått fagutvikling og endring i organisering, noe som gjør direkte sammenligning på tvers av årene svært vanskelig. Helse Vest RHF opplyser at det ble sett på ulike aktivitetsdata og pasienttraumer i 2010. Konklusjonen var da, ifølge Helse Vest RHF, at 72 pst. av alle medisinske øyeblikkelig hjelp-pasienter fra kommunene nord for fjorden ble behandlet ved Nordfjord sykehus, mens kommunene Stryn, Gloppen og Bremanger samlet lå lavere med omkring 40 pst.

Vedlegg til svar:

https://www.stortinget.no/dok15-201516-380-vedlegg

Lenke til vedlegget i pdf-format