Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:408 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Har statsråden vurdert de nye opplysningene om at USA vil bygge opp LORAN-C som reserveløsning for bortfall av GPS-signaler, hvilken reserveløsning har Norge ved bortfall av GPS-signaler i dag, og mener statsråden at disse løsningene er tilstrekkelige?

Begrunnelse

I dag er vi avhengig av å ha nøyaktig tid når man skal synkronisere datanettverk, telefon, strømforsyning. Disse opplysningene får vi i dag fra GPS-systemene.
Hvis GPS-systemene skulle ramle ut, vil det få store konsekvenser for samfunnet. Det kan for eksempel skje som følge av aktivitet på solen og ved fiendtlig aktivitet som «jamming» av signalene.
Torsdag 31.12.15 KL 12 ble LORAN-C systemet i Norge skrudd av. Den amerikanske kongressen har gått motsatt vei av Norge, og gitt beskjed om LORAN-C systemet skal oppgraderes til et reserve-system for bortfall av GPS-signaler.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I desember i fjor vedtok en komité i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen å avvente videre avvikling av infrastrukturen knyttet til det bakkebaserte radionavigasjonssystemet Loran-C. Dette betyr imidlertid ikke at Kongressen har tatt formell stilling til systemets videre skjebne. Systemet der ble terminert i 2010, men det står fortsatt igjen flere sendere på det amerikanske kontinentet. Slik jeg forstår det, er hensikten med utsettelsen å få klarlagt hvorvidt systemet kan, og eventuelt bør, oppgraderes til eLoran til bruk som et reservesystem for PNT. Etter det jeg vet, har det ikke vært fattet noen bindende beslutninger om å satse på en oppgradert utgave av Loran som reserveløsning i USA.
Vi har ikke mottatt innspill fra nasjonale fagmyndigheter, eller amerikanske myndigheter på bakgrunn av utviklingen der. Jeg kan derfor ikke se at utviklingen i USA tilsier at den norske beslutningen fra 2013 om å legge ned Loran-C bør endres.
Hva angår reserveløsninger, varierer disse fra sektor til sektor. For eksempel vurderer Kystverket at bruk av fyr, merker, radar og radarsvarere er en tilstrekkelig reserveløsning ved bortfall av signaler fra globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).