Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:423 (2015-2016)
Innlevert: 13.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er bakgrunnen for at det ble kuttet i bevilgningene til antivoldskurs for å forebygge seksuell vold mot kvinner, og når vil kursene igjen være pålagt i asylmottakene?

Begrunnelse

I media 12. januar framkommer det at kutt i den økonomiske støtten til tolkeutgifter har ført til at asylmottak har sluttet å tilby såkalte antivoldskurs som skulle forebygge vold, seksualisert vold og seksuelle overgrep mot kvinner.
Det er viktig med et langsiktig og systematisk arbeid overfor asylsøkerne for å tydeliggjøre hvilke normer, verdier, lover og regler som gjelder i Norge. Arbeidet med å forebygge overgrep mot kvinner må ikke bli skippertak styrt av hendelser. Det er derfor viktig både å få innsyn i hvorfor det ble kuttet i bevilgningene til dette arbeidet, og få fastslått når antivoldkursene blir pålagt gjeninnført i mottakene.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Alle former for vold og overgrep er uakseptable, og arbeid med holdninger og forebygging i asylmottak er viktig. Utlendingsdirektoratet (UDI) har i dag et obligatorisk informasjonsprogram for beboere i asylmottak. I dette programmet er det tre moduler som spesielt omhandler trakassering og vold. Disse heter «Norske verdier og levesett», «Leve sammen» og «Lover og regler». I tillegg til dette informasjonsprogrammet har kurset «Alternativ til vold» siden 2013 vært utviklet og gjennomført i mottak. Dette er et program som har vært et supplement til modulene i det obligatoriske informasjonsprogrammet. I utviklings- og etableringsperioden var mottakene pålagt å gjennomføre enkelte kurs i egne mottak, men i fortsettelsen har det vært frivillig for mottakene å gjennomføre slike kurs. UDI har gitt mottakene kompetanse og verktøy, men har ikke dekket utgifter til gjennomføring av programmet.
Programmet representanten viser til ble utarbeidet og iverksatt som en følge av direktoratets vurdering av at dette var viktig. Vurdering av videre ressurser til dette arbeidet har vært gjort som del av UDIs helhetlige prioriteringer på området.
Det er tidligere ikke gitt føringer fra departementets side om å prioritere slike kurs. Jeg mener det er behov for å prioritere dette arbeidet, og vil derfor i løpet av kort tid gi UDI føringer som skal sikre at kurs for å forebygge vold og trakassering blir gjennomført i alle ordinære asylmottak.