Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:439 (2015-2016)
Innlevert: 15.01.2016
Sendt: 15.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I statsbudsjettet for 2016, jf. innstilling 13 S (2015-2016) ble det vedtatt at prisen på månedskort og årskort på NSB reduseres med 20 prosent, i første omgang til områder hvor det ikke er et eksisterende takstsamarbeid mellom kommunale eller fylkeskommunale kollektivselskap og NSB.
Når kan kundene forventet at vedtaket effektueres?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I forbindelse med Samferdselsdepartementets oppfølging av budsjettvedtaket om å redusere NSBs priser på månedskort og årskort med 20 % i områder hvor det ikke er et eksisterende takstsamarbeid mellom kommunale eller fylkeskommunale kollektivselskap og NSB, sendte vi en formell bestilling til NSB 16.12.2015. NSB har frist 1. februar med å utrede ulike modeller for prisreduksjon iht. vedtaket. Modellene skal ta utgangspunkt i en kostnadsramme på 41,4 mill. kr og at sluttresultatet og gjennomføringen må være logisk for kundene. Så raskt det foreligger et beslutningsgrunnlag og det er tatt en beslutning om modell, vil vi gi NSB beskjed om hvordan takstreduksjonen skal gjennomføres.
Jeg minner om at omprogrammering av takster i NSBs salg- og billetteringssystemer har en ledetid på om lag tre måneder. Vi gjør imidlertid hva vi kan for at budsjettvedtaket blir effektuert så raskt som mulig.