Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:463 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 28.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Søndag 17.1 ble 16 studenter fra Norge stanset av marokkansk politi på vei inn i Vest-Saharas hovedstad El Aaiun. De hadde reist til området for å snakke med lokale journalister og representanter om situasjonen i det okkuperte området. Utkastelsen er et nytt eksempel på at menneskerettighetssituasjonen i området er alvorlig og at Marokko driver uakseptabel suverenitetshevdelse i Vest Sahara.
Vil utenriksministeren foreta seg noe overfor myndighetene i Marokko for å følge opp saken?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Marokko utøver ikke internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, og Norge anser derfor ikke Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og i likhet med de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.
Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat har vært i kontakt med flere av studentene som representanten viser til, og vi har understreket at vi er rede til å yte konsulær bistand i tilfelle det skulle være behov.
Utenriksdepartementet er også i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene, og hvorfor. Marokkos viseutenriksminister besøker snart Norge, og jeg vil ta opp utvisningen av de norske studentene og ungdomspolitikerne med henne. Vi vil også diskutere situasjonen i Vest-Sahara mer generelt. Den norske ambassaden i Rabat besøker Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål.