Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:476 (2015-2016)
Innlevert: 22.01.2016
Sendt: 22.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Bruker norske myndigheter informasjon om Yarsani-flyktninger fra Iran som er oppdatert og som ikke baserer seg på at denne gruppen er muslimer?

Begrunnelse

Yarsan er en religiøs retning i Midt-Østen som ikke har sitt utspring i Kristendom eller Islam. De som bekjenner seg til Yarsanismen blir diskriminert i Iran på grunn av sin tro, i likhet med kristne, jøder, sunnimuslimer og bahaier. De som tror på Yarsan tvinges til å konvertere til islam, hvis ikke utsettes de for sanksjoner, forfølgelse og overgrep. De nektes tilgang til universitet og høyskoler, barn må be på muslimsk vis i skoletiden. Arrestasjoner og bruk av vold foregår. Diskrimineringen har tiltatt siden 80-tallet, hvilket blant annet har resultert i at den del kurdere som tilhører denne religionen har flyktet til Norge.
En del synes å tro at denne religiøse gruppen er sjia muslimer, men det er ikke tilfelle i følge dem selv.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: For å kunne svare på spørsmålet har jeg vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI opplyser 25. januar d.å. at de legger til grunn for sine vedtak at de som tilhører yarsan-troen er en egen religiøs minoritet og at de ikke er muslimer. UDI baserer sine vurderinger på en rekke ulike kilder, blant annet rapporter fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran, rapporter fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner og andre lands myndigheter m.m. UDI opplyser videre at det i de senere årene har vært enkelte som har anført tilhørighet til denne religionen i sin asylsøknad.