Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:477 (2015-2016)
Innlevert: 22.01.2016
Sendt: 22.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er bestemt at Nordhordland tingrett og Bergen tingrett skal slås sammen. Budsjettet til domstolene har vært stramt de siste årene og regjerings avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform har gitt ytterligere nedtrekk. Resultatet er videreføring av stillingsstopp og lang saksbehandlingstid.
Vil ministeren stille egne ressurser til disposisjon for at sammenslåingen kan gjennomføres på en god måte?

Begrunnelse

Selv om Nordhordland tingrett og Bergen tingrett holder til i samme bygg, så er det to helt adskilte organisasjoner med de innarbeidede arbeidsmetoder det medfører. Nordhordland har også et stor geografisk nedslagsfelt som også påvirker arbeidsform.
All erfaring tilsier at skal man lykkes med sammenslåing, krever det gode prosesser, aktiv medvirkning og involvering for de ansatte og tydelige mål for sammenslåing.
Den ressurssituasjonen som domstolene har gir lite rom både til å avsette nødvendig tid og tilgang på ressurser for å få dette til.
For å gi gode rammer er det viktig å få dette avklart så raskt som mulig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til at dette dreier seg om en sammenslåing av to tingretter som holder til i samme domstolbygg og det må legges til grunn at sammenslåingen på sikt vil være effektiviserende. Ved hjelp av god planlegging og økonomistyring er jeg trygg på at Domstoladministrasjonen (DA) vil håndtere sammenslåingsprosessen på en god måte som ivaretar både de ansatte og domstolens brukere. Det har vært tett dialog med DA om sammenslåingen og de har informert om at de har vurdert de økonomiske konsekvensene ved sammenslåingen som små og at disse bør kunne dekkes innenfor domstolens ordinære budsjetter.