Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:525 (2015-2016)
Innlevert: 03.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål 436 om beregninger av antall fengselsplasser under den forrige regjeringen, og ber om at samme regnemetode benyttes for å forklare hvor mange nye polititjenestemenn som er blitt ferdig utdannet og blitt en del av vår politistyrke under denne regjeringen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har innhentet opplysninger fra Politidirektoratet om hvor mange som har bestått alle eksamener i perioden 2006-2015. Under Stoltenberg II regjeringen ble det i perioden 2006-2013 tatt opp 4 656 studenter, 3 261 studenter har bestått alle eksamener og 3 067 arbeider i etaten. Under Solberg regjeringen er det (hvis jeg regner med 2016) tatt opp 2 160 studenter. Per 31. januar 2016 har 1 323 studenter av de som er ferdige på skolen i 2014 og 2015, bestått alle eksamener. Av disse arbeider 1 271 i etaten.