Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:542 (2015-2016)
Innlevert: 05.02.2016
Sendt: 08.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden opplyse stortinget om utviklingen i antall årsverk og stillinger (både faste og midlertidige stillinger) i Riksarkivet og statsarkivene de siste 5 årene?

Begrunnelse

I Arkivmeldingen var det en uttalt intensjon om å utvikle de regionale statsarkivene. Dette bør også gjenspeiles i årsverk- og stillingsutviklingen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format