Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:556 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Viser til spørsmål 424, besvart 20.01.2016. Oversikten viser at kapasiteten på ordinære mottak har sunket fra 84,7 % 1.9.2016, til 77,5 % pr 4.1.2016. Beleggsprosenten på akuttinkvartering er samme dato på 52,6 %.
Hva er årsaken til at det fremdeles sitter mange i akuttinnkvartering, mens det er ledige plasser i ordinære mottak?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Per 8. februar 2016 bodde det 28 726 personer i norske asylmottak. En del av disse ble plassert i akutte løsninger da det kom svært mange søkere i høst. Siden da har UDI jobbet med å få kapasiteten i ordinære mottak opp for at beboerne så raskt som mulig skal flyttes fra akuttløsninger til ordinære mottak. Det er imidlertid en rekke praktiske og logistikkmessige forhold knyttet til det å flytte så mange mennesker på kort tid, og det vil derfor ta noe tid før alle som har kommet er plassert i ordinære mottak. UDI jobber kontinuerlig med å bygge ned akuttinnkvarteringsplassene.