Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:557 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 12.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Norges innsats i Middelhavet gjennom Siem Pilot får behørig og fortjent oppmerksomhet for å gjøre en god jobb. Både når det gjelder redning men og når det gjelder utarbeidelse av systemer for registrering og håndtering av flyktningene som hentes opp av skipet. Finansieringen av skipet utløpet i vår.
Vil finansieringen videreføres slik at skipet kan fortsette sitt viktige oppdrag i grenseområdene rundt Middelhavet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er enig i at Siem Pilot gjør en god innsats i Frontex operasjonen Triton og er glad for at innsatsen også legges merke til i Stortinget.
Kontrakten med Siem Meling Offshore DA om leie av Siem Pilot utløper i mai i år. Regjeringen er i ferd med å vurdere om oppdraget skal utlyses på nytt og vil eventuelt komme tilbake til dette på egnet måte.