Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:558 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 09.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilke deler av budsjettavtalen i Stortinget inkluderer statsråden når han sier at veksten i de samlede inntektene er 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått i budsjettet, og hva er den anslåtte prosentvise veksten fra 2015 til 2016 som følge av budsjettavtalen i henholdsvis frie og samlede inntekter?

Begrunnelse

I budsjettdebatten i Stortinget 12.desember uttalte statsråden at «realveksten til kommunene samlet sett er på hele 8,7 mrd. kroner.» I Prop. 1 S (2015-2016) anslås veksten i sektorens samlede inntekter til 7,3 mrd. kroner.