Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:589 (2015-2016)
Innlevert: 11.02.2016
Sendt: 12.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Nettstedet siste.no hadde 9. februar 2016 en artikkel om det som av fagbevegelsen betegnes som sosial dumping i forbindelse med Avinors utbygging av T3 på Flesland (http://www.siste.no/arbeidsliv/innenriks/nyheter/dette-er-sosial-dumping/s/5-47-54438). Utenlandske arbeidere hevdes å tjene 75 kr. mindre i timen enn andre. Det hevdes også at det store flertallet av innleide ikke har lovlige kontrakter.
Deler statsråden fagbevegelsens bekymring, og hva vil han i så fall gjøre for å rette opp i disse forholdene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har bedt Avinor redegjøre for påstandene i artikkelen.
Avinor AS viser til at selskapet er byggherre for den nye terminalen (T3-prosjektet) på Bergen lufthavn Flesland. Som byggherre har Avinor inngått 21 hovedkontrakter med entreprenører og tilhørende underleverandører. Ved bruk av entreprenører har Avinor plikt til å informere entreprenører om gjeldende lønns- og arbeidsvilkår i Norge samt plikt til å påse at allmengjøringsforskriften etterleves på byggeplassen.
Som byggherre har Avinor allmengjort avtaler om lønns- og arbeidsvilkår for T3-prosjektet. Dette er et tiltak som skal bidra til å hindre at noen får dårligere lønnsvilkår enn lovlig minstelønn. Som på de fleste andre arbeidsplasser er det imidlertid lønnsforskjeller ved at noen arbeidere tjener mer pr. time enn andre. Avinor har så langt i T3-prosjektet ikke avdekket ulovlige ansettelseskontrakter. Det er imidlertid funnet mulige avvik og brudd på lønns- og arbeidstidsbestemmelsene, som er rapportert til Arbeidstilsynet.
Avinor, entreprenører og underleverandører har i T3-prosjektet etablert systemer og rutiner for å kunne utøve påseplikten. Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre arbeidsforholdene på byggeplassen. Avinor engasjerte i 2014 en egen LO-koordinator på T3-prosjektet, som på fulltid skal følge opp at norske lover og forskrifter overholdes når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Utover dette har byggherren på flere språk opplyst om alternative varslingskanaler, dersom noen skulle ha kjennskap til at arbeidere ikke får den lønn eller arbeidsforhold de har krav på. Avinor har også gjennomført møter med politiet, Skatt Vest, kemneren i Bergen og Arbeidstilsynet for å forsterke det interne kontrollarbeidet.
Basert på Avinors redegjørelse er det min vurdering at Avinor tar det samfunnsansvaret som forventes ved utbyggingen av T3-prosjektet på Flesland. Dette er noe Samferdselsdepartementet følger opp i den løpende dialogen om samfunnsansvar i eieroppfølgingen av selskapet.