Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:598 (2015-2016)
Innlevert: 12.02.2016
Sendt: 15.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Yezidiene er en religiøst og kulturell minoritet som ikke tilhører bokens folk, jødene, kristne og muslimer. Av den grunn har de en spesiell sårbar stilling i områdene som angripes av IS. Høsten 2014 ble svært mange Yezidier drevet på flukt, drept og kvinner tatt som slaver. Norge skal ta imot minst 8000 kvoteflyktninger fra Syria-konflikten.
Er statsråden av den oppfatning at yezidiene er en særlig sårbar gruppe, og vil statsråden ta initiativ til at særlig sårbare yezidier prioriteres ved uttak av flyktninger fra Syria?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Stortinget har besluttet at Norge skal ta imot 8 000 kvoteflyktninger fra Syria i perioden 2015 – 2017. De fleste yezidiene regner seg som etniske kurdere, jf. bl.a. Landinfo-rapportene Irak: Basisinfo (06.01.2016), Irak: Situasjonen i Ninewa provins (17.02.2015) og Irak: Yezidene – en kurdisk minoritet (22.05.2008) jf. www.landinfo.no, og de fleste er borgere av Irak. Disse vil da ikke være blant de 3 000 syriske flyktningene som Norge skal ta imot fra Syria i år. Jeg viser i den forbindelse til at de mest kjente angrepene på yezidier har funnet sted i Irak.
Det er i år 120 plasser på kvoten for ikke-syriske flyktninger, og dersom Norge får fremmet saker som omfatter irakiske yezidier, vil de bli vurdert innenfor denne delkvoten. Dersom det fremmes saker for syriske yezidier, vil de kunne komme i betraktning blant de 3 000 syriske flyktningene Norge skal ta imot i år.
For å bli anerkjent som flyktning iht. flyktningkonvensjonen av 1951 og protokollen av 1967, må personene som hovedregel ha forlatt hjemlandet. Antakelig oppholder mange av yezidiene seg fortsatt i hjemlandet. Jeg viser ellers til at Norge samarbeider tett med UNHCR om kvoten for overføringsflyktningene, og at det er UNHCR som fremmer saker for syriske flyktninger til Norge.