Skriftlig spørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:614 (2015-2016)
Innlevert: 16.02.2016
Sendt: 17.02.2016
Besvart: 24.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Siv Elin Hansen (SV)

Spørsmål

Siv Elin Hansen (SV): Med hemmeligholdte sakspapirer har styret på UNN vedtatt at nytt PET-bygg skal bygges som såkalt "offentlig privat samarbeid". Det finnes mange rapporter i inn- og utland som har gransket OPS-prosjekter. Disse slår fast at de offentlige kostnadene ved OPS kontrakter er mye større enn ved bygging etter normalmodellen.
Vil statsråden stoppe sløsingen av helsekroner, gjennom å pålegge foretaket seriøs og normal utbygging, og vil statsråden instruere foretakene til mer nøysom bruk av fellesskapets penger?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: PET-senter i tilknytning til universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) er under bygging og Helse Nord får statlige lånebevilgninger til gjennomføring av prosjektet. Slik jeg er kjent med den aktuelle saken så har styret ved UNN godkjent at det utlyses konkurranse om offentlig og privat samarbeid om bygging av tre kontoretasjer på toppen av PET-senteret. Bakgrunnen er at UNN i dag leier kontorlokaler i det private markedet i Tromsø. Vedtaket ble gjort med forbehold om godkjenning i styret i Helse Nord.
De regionale helseforetakene har stort fokus på at tildelte midler brukes på en best mulig måte. Jeg vet at Helse Nord har en stram kontroll med investeringsprosjektene i sin region og har utarbeidet retningslinjer for å sikre riktig og god prioritering av investeringer. OPS-prosjekter er investeringer og skal følge de samme vurderingskriteriene som andre investeringsprosjekter i regionen. Bestemmelsene skal sikre et fullstendig beslutningsgrunnlag hvor kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser er vurdert.
Jeg mener det er helt klart at private kan bidra til større fleksibilitet og mer effektive løsninger. Samtidig er det helseforetakene selv som har kompetanse til å velge mellom å eie eller å leie, og til å håndtere dette innenfor de økonomiske rammene som de har.