Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:627 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 25.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Er finansministeren bekvem med situasjonen rundt Norges Banks myntsamling?

Begrunnelse

I 2008 ble store deler av Norges Banks viktige myntsamling, fjernet fra Bergverksmuseet og låst inne i hvelvet til Norges Bank. Bakgrunnen er at dagens museumsbygg er fra 1800- tallet og er for dårlig sikret for tyveri, skadeverk og brann. Den unike og verdifulle myntsamlingen har delvis blitt tilbakeført, men det viktige produksjonsutstyret mangler. Dette er ikke akseptabelt, da mynt- og trådsølv samlingene på Kongsberg har helt unik kultur og industrihistorisk verdi for Norge. På Kongsberg er sammenhengen mellom drift av sølvgruvene og smelting og preging av mynt synlig også i dag. Den Norske Mynt er en av Norges eldste industribedrifter og nabo til Bergverksmuseet. Den har vært i sammenhengene drift siden 1686. Dette unike industrihistoriske miljøet finnes ikke andre steder i Norge.
I 2008 ble myntsamlingen flyttet og museet søker penger til prosjektering. Dette bevilges av Stortinget i februar 2009. Byggeprogrammet er ferdig i 2010 og det inngås kontrakt med Statsbygg i 2011. I august 2012 vedtas reguleringsplanen i Kongsberg Kommune og Statsbygg leverer forprosjektet på slutten av 2013. Totalt ble det bevilget 25 millioner til dette arbeidet i Stoltenberg regjeringens periode. Deretter ble det stillstand. På Kongsberg venter en fortsatt på nytt museumsbygg. Med stadig nye argumenter fra departementet utsettes byggestart. Forventet tid til ferdigstillelse etter klarsignal er gitt for bygging er 3-4 år.
Tidligst mulig ferdigstillelse blir derfor 2020/21, eller 12 år etter at myntsamlingen og produksjonsutstyret ble låst inne i hvelvet til Norges Bank.
Finansministeren har ansvaret for Norges Bank og derved formell eier av myntsamlingen som nå ligger innelåst.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Representanten Gustavsen viser i sin begrunnelse for spørsmålet til et prosjekt om nybygg for stiftelsen Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg.
Stortinget vedtok i 2009 å gi tilskudd til å utarbeide et forprosjekt om nytt bygg for stiftelsen Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Det er i perioden 2009–2013 bevilget 25 mill. kroner til forprosjekteringen, som er gjennomført av Statsbygg. Et viktig premiss for forprosjektet er at nybygget skal ha sikringsforhold som gjør det mulig for Norges Bank å overføre sin myntverksamling til museet, med mynter og andre objekter fra Norges Banks historie. Det er inngått en forvaltningsavtale mellom museet og Norges Bank.
Samlingene til Norsk Bergverksmuseum og Norges Bank representerer unik og spennende kulturhistorie i Norge. Det er imidlertid slik at Kulturdepartementet årlig mottar søknader om finansiering av en lang rekke byggeprosjekter over hele landet, mange av dem gode museumsprosjekter. Igangsetting av bygging av prosjektet om nybygg for Norsk Bergverksmuseum er ett av prosjektene som ikke oppnådde å bli prioritert i budsjettforslaget for 2016.
Mynter og myntproduksjon representerer viktig kulturhistorie. Det er selvsagt ønskelig å få etablert en sikker og god formidlingsarena for Norges Banks samling, men som alle andre investeringsprosjekter må tiltaket prioriteres opp mot andre viktige formål og behandles på vanlig måte i budsjettsammenheng.