Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:649 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 22.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kor mykje statlege investeringsmidler er løyvd til samferdselsprosjekta E39 Eiganestunnelen, RV 13 Ryfast, E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene - Harestad i perioden 2014-2016?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: