Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:651 (2015-2016)
Innlevert: 19.02.2016
Sendt: 22.02.2016
Besvart: 29.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden oppgi årsverksutviklingen i henholdsvis Riksarkivet og Statsarkivene de siste fem årene fordelt på faste og midlertidige stillinger, samt hvor stor andel av de ulike stillingstypene fordelt på de to arkivene som var eksternt finansiert og om statsråden mener at faste ansettelser i Statsarkivene er viktig for å oppfylle intensjonen i Arkivmeldingen om å utvikle de regionale Statsarkivene?

Begrunnelse

I Arkivmeldingen var det en uttalt intensjon om å utvikle de regionale Statsarkivene.
Kulturministerens svar på Dokument nr. 15:542 (2015-2016)/Skriftlig spørsmål nr. 542 viser at det i perioden 2011-2015 har skjedd en økning i Riksarkivet med 22 årsverk, mens Statsarkivene har mistet 2 årsverk. Disse tallene skilte ikke mellom faste og midlertidige stillinger og om stillingene var eksternt finansiert.
Ansatte i Arkivverket har dessuten hevdet i media at Statsarkivene tappes for ressurser. Eksempelvis skal Statsarkivet i Trondheim ha gått fra 34 ansatte i 2014 til 25 ansatte eller drøyt 17 årsverk. (Adresseavisen 21.11.2015 og Arkivverkets årsmelding for 2014 s. 25).
I et avisoppslag i Bergens Tidende 17.11.2015 hevder ansatte i Bergen at det nesten bare blir ansatt i midlertidige stillinger i statsarkivene, mens e fleste utlyste stillinger i Riksarkivet er faste.
Utlyste stillinger i Arkivverket i 2015 viste at av 35 utlyste stillinger totalt, gikk 9 til statsarkivene og alle disse var midlertidige stillinger. Av de resterende 27 stillingene hadde 26 Oslo som arbeidssted mens 1 stilling hadde valgfritt arbeidssted.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format