Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:664 (2015-2016)
Innlevert: 23.02.2016
Sendt: 24.02.2016
Besvart: 04.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hva vil justisministeren gjøre for å hindre at rasistisk motiverte gategjenger patruljerer i norske lokalsamfunn, og hvordan mener statsråden at politi og justismyndigheter skal forholde seg til aktiviteten som Odins soldater representerer?

Begrunnelse

Odins soldater ble opprettet i Finland av en selverklært nynazist, med den begrunnelse at det var kommet altfor mange asylsøkere til Finland og at dette truet tryggheten i samfunnet.
I Norge er talsperson og leder for Odins soldater, Ronny Alte. Han er tidligere leder for Norwegian Defence League og sentral i Pegida, begge sterkt islamfiendtlige og innvandrerfiendtlige organisasjoner med til dels ekstreme og ytterliggående meninger.
Odins soldater går ofte delvis maskert. De bruker symboler med høyreradikale konnotasjoner. Materiale fra deres egne facebookgrupper avslører tydelig rasistisk språkbruk og holdninger.
I Politisk kvarter på NRK P2 23. februar uttalte justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Jan Arild Ellingsen at han ga honnør til gruppen Odins soldater så lenge de opptrer innenfor straffelovens rammer. Ellingsen uttalte i samme program at politiet ikke har kontroll over gatebildet i norske byer, noe som undergraver politiets autoritet.
Samtidig ser vi at politiet opptrer svært ulikt fra politidistrikt til politidistrikt i spørsmål knyttet til etablering av Odins soldater.
Det er derfor nødvendig med en avklaring i forhold til hvordan politimyndigheter og samfunn skal møte etablering av gategjenger med rasistisk opphav. Slike grupper utfordrer statens voldsmonopol og skaper utrygghet i gatene, særlig blant mennesker med innvandrerbakgrunn.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis understreke at grupper som vil utføre såkalt generelt borgervern verken er ønskelig eller akseptabelt – uavhengig av motivasjon for aktiviteten.
Politilovens § 26 (1) regulerer forbudet mot privat rettshåndhevelse:

«Det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.»

Hvorvidt aktiviteten til personer i bestemte grupperinger faller inn under denne bestemmelsen, vil være opp til politi og påtalemyndigheten å vurdere og eventuelt rettsforfølge.