Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:687 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 01.03.2016
Besvart: 06.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hva er status for arbeidet med nytt arbeidsplanleggingssystem og når forventes det å være implementert i politidistriktene?

Begrunnelse

Ifølge bladet Politilederen (22/8-2014) skulle nytt arbeidsplanleggingssystem for politiet legges ut på anbud høsten 2014, og målet var at nytt system skulle være i drift i alle politidistrikter i 2017.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som har opplyst at eksisterende arbeidstidsplanleggingssystem, TTA, vil bli implementert i den nye strukturen i Nærpolitireformen.
Det er ikke besluttet å anskaffe nytt arbeidstidsplanleggingssystem.