Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:693 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 09.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vi har den senere tid sett flere eksempler på at bilister har kommet seg inn på hovedvei i feil kjøreretning. Dette har dessverre medført kollisjoner og alvorlig personskader. Senest for noen dager siden skjedde dette nok en gang på E6 i Østfold.
Kan statsråden redegjøre for hva man vil vurdere av tiltak for å redusere risikoen for at dette kan skje?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med figur i pdf-format