Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:698 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 03.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Marine Harvest har utvidet sine oppdrettskonsesjoner i Flekkefjord med opptil 5 %. De fikk tillatelse til dette i slutten av 2015. Flekkefjord kommune skulle iht. gjeldende regelverk motta 50 % av pengene Marine Harvest har betalt for konsesjonene. Marine Harvest skal ha betalt for konsesjonene, men Flekkefjord kommune har ikke fått sin andel.
Hvorfor tar dette så lang tid, og når kan Flekkefjord kommune forvente at de får utbetalt sin andel?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Utbetalingen kan først finne sted etter at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt retningslinjer for fordeling mellom kommuner, og utvidede konsesjoner er knyttet til lokaliteter. Departementet tar i løpet av kort tid sikte på å sende over slike nærmere retningslinjer for utbetaling av midlene til Fiskeridirektoratet. Når retningslinjene er mottatt vil Fiskeridirektoratet foreta utbetalingene.