Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:714 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 04.03.2016
Besvart: 15.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Norske myndigheter har to bidrag i Middelhavet, Siem Pilot og Redningsselskapets skip Peter Henry von Koss. I statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen bare opp til å videreføre disse to bidragene frem til mai 2016.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan regjeringen stiller seg til en videreføring av bidragene i Middelhavet i lys av den pågående flyktningsituasjonen?

Begrunnelse

Ifølge FN er det nå over 60 millioner fordrevne i verden. I 2015 tok over en million mennesker seg over Middelhavet til Europa, de aller fleste på flukt fra krig og uro. Ferden over Middelhavet er farefull og nesten 4000 mennesker mistet livet i 2015. Situasjonen som utspiller seg i Middelhavet nå kan beskrives som en av de største humanitære katastrofene i Europa siden andre verdenskrig. EU kommisjonen mener at situasjonen vil vedvare og muligens forverre seg i løpet av året. Kommisjonen anslår at opp til 1,5 million mennesker kan komme til Europa i løpet av 2016.
Norske myndigheter har to bidrag i Middelhavet, Siem Pilot og Redningsselskapets skip Peter Henry von Koss. Begge skipene er del av Frontex operasjoner, det felles europeiske grensekontrollorganet. Siem Pilot har bidratt til å redde over 12 000 mennesker under den risikable ferden over fra Libya til Europa og er en betydningsfull ressurs. I statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen bare opp til å videreføre disse to bidragene frem til mai 2016. Erfaringsmessig vet man at det er i sommermånedene at flyktningstrømmene er størst og hvor behovet for redningsressurser dermed vil være uunnværlig for å unngå at liv går tapt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er riktig som stortingsrepresentanten Sivertsen skriver, at regjeringen i statsbudsjettet for 2016 la opp til å videreføre den norske innsatsen i Frontex’ operasjoner i Middelhavet med seks måneder, derav fem måneder i 2016. Dette henger sammen med kontrakten som ble inngått om fartøyet Siem Pilot, mens avtalen med Redningsselskapet om fartøyet Peter Henry von Koss løper fram til 15. juni. Norges bidrag er høyt verdsatt, og det at operasjonen gjøres i samarbeid mellom politi, forsvaret og sivilt ansatte har vært en suksessfaktor.
Utviklingen de siste månedene gir grunn til bekymring for situasjonen i Middelhavet fremover mot sommeren og ut over høsten. For fortsatt å bidra til Frontex` felles-operasjon med å redde liv og utøve grensekontroll i det sentrale Middelhavet, har regjeringen derfor besluttet å videreføre et norsk bidrag etter at den nåværende leieavtalen med Siem Meling Offshore DA for Siem Pilot går ut. Det vil bli gjennomført ny anskaffelsesprosess.
En eventuell forlengelse av Redningsselskapets fartøy i operasjon Poseidon, er ennå ikke avklart.