Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:712 (2015-2016)
Innlevert: 03.03.2016
Sendt: 04.03.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 14.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): SSB og UDI kan ikke bekrefte Regjeringens bruk av tall når det gjelder påstått økning i andelen asylsøkere som er menn, hvor mange som får opphold etter asylsøknad som har fått familiegjenforening og tall for de såkalte "ankerbarna". Skal tall brukes, må de være korrekte, ha henvisning til kilde og det er ikke akseptabelt med spekulativ bruk av ord og tall for å begrunne innstrammingspolitikken.
Kan vi derfor be om korrekte tall med kildehenvisning for de ti siste årene for disse områdene?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: