Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:719 (2015-2016)
Innlevert: 04.03.2016
Sendt: 07.03.2016
Besvart: 10.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I media har det kome fram at Frostating lagmannsrett vil redusere talet på saker som blir ført på dei faste rettsstadene i Møre og Romsdal. Reduksjonen er grunngjeven med redusert reisebudsjett og dårleg økonomi.
Meiner statsråden at dette er ei riktig utvikling, og kva vil statsråden eventuelt gjera for å hindre at dette skjer?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet instruerer ikke Domstoladministrasjonen (DA) i saker som dette. Det er DA som foretar de nødvendige prioriteringer innenfor de budsjettrammene som er tildelt når annet ikke fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling. Det er nødvendig at DA og domstolene ser på hvordan ressursbruken i domstolene kan bli mer effektiv. Samtidig er det viktig at dette ikke fører til unødvendige utgiftsøkninger på andre deler av statsbudsjettet. Jeg legger til grunn at Domstoladministrasjonen prioriterer domstolenes ressurser på en god måte.