Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:727 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 10.03.2016
Besvart: 15.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Har statsråden foretatt en vurdering av om det planlagte mottaket på Bolkesjø vil kunne tilby påkrevde aktiviteter og for øvrig drive forsvarlig?

Begrunnelse

Gjennom UDIs styringsdokumenter pålegges alle transittmottak å tilby beboerne et utvalg av fritidsaktiviteter. Videre kreves det at alle mottak drives forsvarlig og ivaretar beboernes behov for trygghet og sikkerhet. I Bolkesjø i Telemark med 40 innbyggere planlegges det nå et nytt transittmottak. Det ants at antallet beboere på mottaket kan bli 780. Det fryktes at mottakerne ikke vil kunne tilby aktivitet som er nødvendig og påkrevd av UDI.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI).
UDI er leietaker av Bolkesjø Hotell og planlegger å drive dette som et ordinært transittmottak. Jeg har blitt informert av UDI om at direktoratet per nå planlegger å utlyse en anbudskonkurranse i løpet av kort tid på drift av asylmottak på inntil 450 plasser. Dette antallet er mindre enn det bygningsmassen i seg selv har kapasitet til å innkvartere. Det vil ifølge UDI være et konkurransegrunnlag og krav til drift tilsvarende for andre transittmottak i landet, hvor det blant annet inngår krav til informasjonsprogram og aktiviteter.
Jeg har videre blitt orientert av UDI om at direktoratet vil følge opp driften og kontrakten på ordinær måte for å sikre at mottaket drives forsvarlig, også hva gjelder trygghet og sikkerhet.
UDI og driftsoperatør vil også inngå samarbeid med kommunen og frivillige organisasjoner for å kunne tilby aktiviteter i og i tilknytning til mottaket. UDI ønsker å inngå en helseavtale med kommunen.