Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:796 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kan statsråden gi en oversikt over årlige kostnader forbundet med kjøp av såkalte «bremsemedisiner» (samt øvrige kostnader forbundet med disse, oppfølging etc.) beregnet på pasienter med MS?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spesialisthelsetjenesten har finansieringsansvaret for MS-legemidler. Jeg har innhentet informasjon fra de fire regionale helseforetakene. Samlet viser deres opplysninger at kostnadene til innkjøp av MS-legemidler var om lag 621 mill. kroner i 2014 og 756 mill. kroner i 2015. De regionale helseforetakene har ikke tilgjengelig informasjon om øvrige kostnader forbundet med bruk av MS-legemidler.