Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:797 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye er innkrevd i engangsavgifter på personbiler hvert av de siste elleve årene, og hvor mye utgjør dette i gjennomsnitt per bil for hvert av årene?

Begrunnelse

Det bes om tall med sammenlignbar kroneverdi. I tillegg bes det om at det i oversikten presenteres informasjon både med og uten elbiler/nullutslippsbiler.
Det vises til dokument 15:857 (2014-2015). Det som etterspørres, er en oppdatert versjon av dette svaret.