Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:802 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan mener utenriksministeren at stenging av den norske ambassaden i Guatemala vil påvirke det viktige arbeidet med rettigheter for urfolk, miljøkamp og løsing av lokale konflikter?

Begrunnelse

Å stenge ambassaden i Guatemala er en betydelig reduksjon av Norges tilstedeværelse i Mellom-Amerika og hele Latin-Amerika, og det på et tidspunkt hvor rettigheter til urfolk, løsing av lokale konflikter, miljøkamper og andre spørsmål trenger at andre land bidra - også og spesielt Norge.
Norge blir betraktet å ha en viktig vakthundposisjon i Guatemala. Mange mener at hvis Norge trekker seg ut, så forsvinner en viktig forkjemper for grunnleggende samfunnsbyggende verdier og praksis. Hele 33 internasjonale og 50 frivillige organisasjoner i Guatemala beklager Norges tilbaketrekking.
Å styrke ambassaden i Mexico - med 1 diplomat - er ikke nok å opprettholde Norges viktige arbeid i regionen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Arbeidet med å fremme menneskerettigheter og urfolks rettigheter er viktig for regjeringen. Dette er tema som Norge er opptatt av i Mellom-Amerika og i mange andre land.
Fra 2017 vil vårt arbeid med urfolks rettigheter i Guatemala bli fulgt opp av vår ambassade i Mexico. Ambassaden vil bli forsterket med to personer; én ambassaderåd samt én lokalansatt. Den utsendte ambassaderåden kommer fra ambassaden i Guatemala og vil med sin inngående kjennskap til Mellom-Amerika og norske prosjekter der kunne videreføre det norske engasjementet på en god måte.
I Guatemala har Norge samarbeidet med myndighetene og sivilt samfunn om å bygge opp justissektoren og støtte kvinners og urfolks rettigheter. Norges hovedsatsinger innen urfolk, kvinners rettigheter og menneskerettigheter vil bli videreført, herunder støtten til Maya-programmet og Det interamerikanske menneskerettighetssystemet.