Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:807 (2015-2016)
Innlevert: 29.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Har regjeringen tatt stilling til hvilken teknologi som skal benyttes for å aktivere tyfonene i krisesituasjoner etter at FM slukkes, og når vil dette være på plass?

Begrunnelse

Viser til svar på mitt spørsmål nr. 738, svaret er noe uklart ang. fremtidig varsling med tyfoner.
Det haster med å ta en avgjørelse slik at det blir gjennomført nødvendig ombygginger slik at man sikrer at tyfonene virker også etter at FM-nettet slukkes i 2017. Som du skriver i ditt svarbrev anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)at varsling primært bør skje ved bruk av Sivilforsvarets tyfonanlegg. Blir derfor noe uklart når Statsråden vil ha en prinsipiell drøfting. Det haster i så fall med den da det er kort tid til dette må være på plass.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som tidligere meddelt i svar på spørsmål 738, har regjeringen sterkt fokus på, og jobber målrettet i forhold til hensiktsmessige løsninger for varsling av befolkningen i forbindelse med at FM-nettet legges ned i løpet av 2017.