Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:811 (2015-2016)
Innlevert: 30.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 04.04.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hva var de norske klimagassutslippene i 2005 i a) ikke-kvotepliktig sektor b) i transportsektoren c) i den ikke-kvotepliktig delen av transportsektoren?

Begrunnelse

EU målsetting om klimagassereduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor regnes ut fra 2005-nivå.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Miljødirektoratet er ansvarlig for Norges årlige klimagassrapportering til FNs Klimakonvensjon. Basert på siste internasjonale utslippsrapportering fra april 2015 har Miljødirektoratet gjort en oppsplitting på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, jamfør spørsmålet fra representanten Holmås.
Ifølge disse tallene var de norske klimagassutslippene i 2005 på 55,4 millioner tonn og fordelt likt mellom ikke-kvotepliktig og kvotepliktig sektor med 27,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter på hver. Transportsektoren sto for 15,8 millioner tonn i 2005. Av disse var 14,9 millioner tonn innenfor ikke-kvotepliktig sektor.