Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:815 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 31.03.2016
Besvart: 04.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvor mange innsatte er sendt til Nederland, Norgerhaven, for å sone, - totalt og i hhv 2015 og så langt i 2016?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I 2015 ble 257 innsatte overført til straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel. Så langt i 2016 er tallet 68. Totalt er altså 325 innsatte overført til straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel i Nederland.