Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:821 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 31.03.2016
Besvart: 07.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Hva vil kulturministeren gjøre for å sikre at livssynskanalene har mulighet til å bli kringkastet de kommende årene?

Begrunnelse

Da konflikten mellom Canal Digital og Discovery raste i vinter, kom det frem at Canal Digital som distributør av TV-kanaler, betaler store summer for å kunne formidle ulike kanaler til sine abonnenter. Dette gjelder for alle typer kanaler, men med et unntak: livssynskanalene. Disse kanalene må ut med store beløp for å bli kringkastet, altså helt motsatt av situasjonen for aktører som Discovery og andre.
Tidligere har det vært en rekke statlige initiativ for å sørge for at NRK2, Frikanalen og andre løsninger ble brukt for å sikre et mangfoldig medietilbud, hvor også livsynsaktører fikk formidle sine programmer.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kringkastingsforskriften åpner for å pålegge kabeleiere formidlingsplikt for NRKs fjernsynssendinger, Frikanalen og den kringkaster som myndighetene har utpekt til å ivareta særskilte allmenne hensyn, som i dag er TV2 Hovedkanalen. EØS-retten stiller to vilkår som må være oppfylt for at myndighetene kan pålegge formidlingsplikt. For det første må kanalen som sikres formidling ivareta en konkretisert allmenn interesse. For det andre må plikten til å formidle kanalen ikke påføre betal-tv-tilbyderen uforholdsmessig store byrder. I praksis må hver enkelt kanal oppfylle allmenne behov. Det vil si at det må dreie seg om en allmennkringkaster.
Det er derfor ikke aktuelt å utvide kretsen av formidlingspliktige kringkastere til også å omfatte livssynskanaler.
Jeg viser for øvrig til at sendinger i Frikanalen er åpen for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestbar/ ikke-offentlig basis i Norge, og at Frikanalen allerede har en rekke livssynskanaler og livssynsorganisasjoner som medlemmer. Det er dessuten åpent for alle TV-kanaler å sende via Internett forutsatt at man har registret seg hos Medietilsynet.